REGULAMIN KONKURSU: “Kreatywna dekoracja do pokoju dziecięcego”

1. TOŻSAMOŚĆ

Organizatorem konkursu jest NAKLEO Sp. z o.o., ul. Kleeberga 37, 91-493 Łódź, Polska, adres e-mail: biuro@nakleo.pl.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się dnia 17.05.2023 roku i trwa do dnia 28.05.2023 roku. Uczestnicy zostaną nagrodzeni na podstawie przesłanych prac w opublikowanych na mediach społecznościowych komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 01.06.2023 roku.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która wykonała zadanie konkursowe i zapoznała się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu dekoracji do pokoju dziecięcego.
Zdjęcie wykonanej dekoracji należy przesłać w wiadomości prywatnej lub oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, organizator wybierze 1 najciekawszą i najbardziej kreatywną pracę i nagrodzi jednym, dowolnym szablonem z całego asortymentu, wybranym przez laureata konkursu oraz dodatkowo zestawem farb akrylowych.

5. NAGRODY W KONKURSIE

Fundatorem nagrody jest organizator.
W konkursie przewidziano 1 nagrodę:

1 szablon oraz 1 zestaw farb akrylowych, samodzielnie wybranych przez laureata konkursu spośród wszystkich dostępnych produktów na stronie internetowej nakleo.pl .
Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook.

6. PRAWA AUTORSKIE

Administratorem danych osobowych Uczestników jest NAKLEO Sp. z o.o., ul. Kleeberga 37, 91-493 Łódź, Polska, adres e-mail: biuro@nakleo.pl, NIP: 9471973209, REGON: 100968840. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ma z organizowanym konkursem nic wspólnego, jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do organizatora.