REGULAMIN KONKURSU: “Wakacyjne Szaleństwo”

1. TOŻSAMOŚĆ

Organizatorem konkursu jest NAKLEO Sp. z o.o., ul. Kleeberga 37, 91-493 Łódź, Polska, adres e-mail: biuro@nakleo.pl.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się dnia 22.08.2023 roku i trwa do dnia 31.08.2023 roku. Uczestnicy zostaną nagrodzeni na podstawie przesłanych zdjęć opublikowanych w komentarzach w mediach społecznościowych. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 01.09.2023 roku.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która wykonała polecenie konkursowe i zapoznała się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na polubieniu posta konkursowego oraz udostępnieniu własnego, wakacyjnego zdjęcia.
Zdjęcia należy oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym. Na każdą osobę biorącą udział w konkursie przypada jeden, pierwszy komentarz. Komentarze powielane nie będą brane pod uwagę podczas losowania. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, organizator wylosuje 1 osobę za pomocą strony do losowania zwycięzcy https://generatorliczb.pl/kolo-fortuny-losowanie-zwyciezcy i nagrodzi bonem o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym.

5. NAGRODY W KONKURSIE

Fundatorem nagród jest organizator.
Nagrodą jest bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym.

Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram.

6. PRAWA AUTORSKIE

Administratorem danych osobowych Uczestników jest NAKLEO Sp. z o.o., ul. Kleeberga 37, 91-493 Łódź, Polska, adres e-mail: biuro@nakleo.pl, NIP: 9471973209, REGON: 100968840. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ma z organizowanym konkursem nic wspólnego, jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do organizatora.